20 juli 1991, Heizelpaleizen Brussel.

40/60-viering van koning Boudewijn

Ter ere van de 60ste verjaardag en het 40ste jaar koningschap van koning Boudewijn

werd een groot volksfeest gehouden op de volledige Heizelvlakte.

Pirrewit had de eer om dit gebeuren te mogen openen,

met een hiervoor ontworpen vendelreeks op jachthoornmuziek, uiteraard in het bijzijn van wijlen koning Boudewijn.

terug