de naam 'PIRREWIT'

Bij de oprichting van een vereniging ligt een goede naam niet zomaar voor het grijpen.

Vermist de leden allen afkomstig waren uit dezelfde streek, werd er gezocht naar een streekgebonden naam.

Die werd gevonden in de traditionele groenteteelt der 'Brababantse Kempen', de aspergeteelt.

Een pirrewit is namelijk een kleine, dunne asperge,

een groente die in de gemeente Keerbergen nog altijd een grote reputatie geniet.

Al zien de kwekers liever geen pirrewit vanwege het schrale formaat.

Als benaming voor een groep vendelzwaaiers komt het echter heel streekgebonden over.

Ook het visuele aspect werd bij de naamgeving niet uit het oog verloren.

In hun witte kledij - het oorspronkelijk uniform bij de optredens - riepen ze herinneringen op aan de asperge,

de groente waarmee Keerbergen nogal eens vereenzelvigd wordt.

asperge (de; asperges)

  1. plant van de soort Asparagus officinalis

  2. als groente gekweekte jonge spruit van de Asparagus officinalis

terug